TV& VIDEO

dịch vụ khách sạn

Thêm sàn giao dịch đặt phòng khách sạn trực tuyến

Thêm sàn giao dịch đặt phòng khách sạn trực tuyến

VTV.vn - Phòng giao dịch điện tử đặt phòng khách sạn trực tuyến tại Việt Nam vừa được ra mắt ngày 29/1 tại Hà Nội. Sàn giao dịch này có địa chỉ là www.begodi.com.