TV& VIDEO

dịch vụ logistics

Nhanh chóng tháo gỡ nút thắt logistics cho nông sản Việt

Nhanh chóng tháo gỡ nút thắt logistics cho nông sản Việt

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải nhanh chóng tháo gỡ nút thắt logistics cho nông sản Việt Nam.