TV& VIDEO

dịch vụ logistics

Giảm chi phí cho doanh nghiệp nhờ logistics tập trung

Giảm chi phí cho doanh nghiệp nhờ logistics tập trung

VTV.vn - Ngoài thủ tục hành chính, doanh nghiệp còn có thể tiết giảm từ 10 - 30% chi phí vận chuyển nếu dùng chung dịch vụ logistics.