TV& VIDEO

dịch vụ mạng

Nhà mạng có quyền từ chối nếu người dùng không cung cấp thông tin thực

Nhà mạng có quyền từ chối nếu người dùng không cung cấp thông tin thực

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung mới được đưa ra tại dự thảo Luật An ninh mạng hiện đang được lấy ý kiến xây dựng.