TV& VIDEO

dịch vụ ngân hàng

Sau bán hàng đa kênh là bán hàng hợp kênh

Sau bán hàng đa kênh là bán hàng hợp kênh

VTV.vn - Hiện nay, nhiều ngân hàng Việt đang làm việc với nhà cung cấp, đặt vấn đề triển khai hệ thống bán hàng hợp kênh - omni chanel.