TV& VIDEO

Dịch vụ tài chính

Trung Quốc chú trọng quản lý chặt chẽ lĩnh vực tài chính

Trung Quốc chú trọng quản lý chặt chẽ lĩnh vực tài chính

VTV.vn - Ngành tài chính phải phục vụ hiệu quả hơn nữa nền kinh tế thực, đồng thời là biện pháp cơ bản để phòng, chống những nguy cơ về tài chính.