Dịch vụ tài chính

7-Eleven chuẩn bị cung cấp dịch vụ tài chính

7-Eleven chuẩn bị cung cấp dịch vụ tài chính

VTV.vn - Kế hoạch này sẽ mở rộng dịch vụ tài chính của 7-Eleven, hiện chỉ bao gồm việc nhận thanh toán hóa đơn tiện ích và hóa đơn điện thoại di động.