TV& VIDEO

dịch vụ thuê ngoài

Các bệnh viện siết chặt dịch vụ thuê ngoài

Các bệnh viện siết chặt dịch vụ thuê ngoài

VTV.vn - Sau sự việc bảo vệ chặn xe cứu thương ở bệnh viện Nhi Trung ương, các bệnh viện tại Hà Nội đã siết chặt dịch vụ thuê ngoài theo yêu cầu của Bộ Y tế.