TV& VIDEO

dịch vụ tìm kiếm

Google đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Anh

Google đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Anh

VTV.vn - Cam kết đầu tư của Google là động thái mới nhất của một trong những hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ sau khi xảy ra Brexit.