dịch vụ trực tuyến

VNCERT cảnh báo: Không sử dụng email của đơn vị để đăng ký tài khoản cá nhân trên MXH

VNCERT cảnh báo: Không sử dụng email của đơn vị để đăng ký tài khoản cá nhân trên MXH

VTV.vn - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính việt Nam (VNCERT) cảnh báo, không sử dụng email của đơn vị để đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng trên mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến.