TV& VIDEO

Dịch vụ Uber

Tọa đàm "Cuộc sống thông minh trong kỷ nguyên 4.0"

Tọa đàm "Cuộc sống thông minh trong kỷ nguyên 4.0"

VTV.vn - Buổi tọa đàm "Cuộc sống thông minh trong kỷ nguyên 4.0" diễn ra ngày 29/11 tại Hà Nội.