TV& VIDEO

Dịch vụ Uber

Singapore quản lý Uber, Grab như thế nào?

Singapore quản lý Uber, Grab như thế nào?

VTV.vn - Theo Cơ quan quản lý đường bộ Singapore (LTA) hiện số xe taxi đã giảm xuống mức chỉ bằng 1/2 số xe sử dụng dịch vụ Uber và Grab.