TV& VIDEO

dịch vụ vận chuyển

Đội quân robot giúp ngành bán lẻ tăng tốc

Đội quân robot giúp ngành bán lẻ tăng tốc

VTV.vn - Nhờ robot, mọi khó khăn trong dịch vụ vận chuyển, giao hàng được giải quyết, mở ra cơ hội bùng nổ hơn cho lĩnh vực giao nhận và bán lẻ.