dịch vụ

Mỹ: Ngành dịch vụ tăng trưởng cao nhất trong 12 năm

Mỹ: Ngành dịch vụ tăng trưởng cao nhất trong 12 năm

VTV.vn - Sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ - một trong những động lực chủ chốt của nền kinh tế Mỹ, vừa chạm mốc cao nhất trong 12 năm qua.