TV& VIDEO

điểm trông xe

Cộng đồng mạng bàn luận gì về mức giá trông xe mới

Cộng đồng mạng bàn luận gì về mức giá trông xe mới

VTV.vn - Nhiều người tỏ ra lo lắng, xót ruột với mức giá mới nhưng nhiều ý kiến lại bày tỏ quan điểm ủng hộ việc tăng giá giữ xe công cộng này.