điểm trường lẻ

Giáo dục vùng cao Quảng Trị khó khăn về cơ sở vật chất

Giáo dục vùng cao Quảng Trị khó khăn về cơ sở vật chất

VTV.vn - Trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có nhiều phòng học ở điểm lẻ đang còn tạm bợ, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.