TV& VIDEO

điểm trường lẻ

Giáo dục vùng cao Quảng Trị khó khăn về cơ sở vật chất

Giáo dục vùng cao Quảng Trị khó khăn về cơ sở vật chất

VTV.vn - Trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có nhiều phòng học ở điểm lẻ đang còn tạm bợ, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.