TV& VIDEO

điện ảnh việt

Dán nhãn phim điện ảnh: Rất cần, nhưng khó

Dán nhãn phim điện ảnh: Rất cần, nhưng khó

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2017, Cục Điện ảnh áp dụng “Bảng tiêu chí phân loại phổ biến phim theo độ tuổi” mới. Sau hơn 1 tháng áp dụng đã phát sinh nhiều bất cập.