TV& VIDEO

diễn biến bão

Bà Rịa - Vũng Tàu: Còn khoảng 1.500 tàu cá chưa vào bờ tránh bão

Bà Rịa - Vũng Tàu: Còn khoảng 1.500 tàu cá chưa vào bờ tránh bão

VTV.vn - Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến 10h ngày 3/11 vẫn còn khoảng 1.500 tàu cá với khoảng hơn 10.000 ngư dẫn vẫn chưa vào bờ neo đậu tránh bão.