TV& VIDEO

điện cực

Tổng hợp điện năng từ cây xanh ở Hà Lan

Tổng hợp điện năng từ cây xanh ở Hà Lan

Tại Hà Lan, các nhà khoa học đang phát triển một công nghệ cho phép tạo ra điện năng từ sự tương tác tự nhiên giữa rễ thực vật và vi khuẩn trong đất.