TV& VIDEO

Diễn đàn Châu Á Bác Ngao

Khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017

Khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017

VTV.vn - Hội nghị Toàn thể Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 đã khai mạc tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.