TV& VIDEO

Diễn đàn Davos

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos mùa Hè

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos mùa Hè

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos mùa Hè năm nay thu hút hơn 2.000 nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp.