TV& VIDEO

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

VTV.vn - Các diễn giả tham gia diễn đàn nhận định Việt Nam đang có môi trường đầu tư rất hấp dẫn và tiềm năng mở rộng đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam rất lớn.