diễn đàn doanh nghiệp

"Con cá sống vì nước - VCCI sống vì doanh nghiệp"

"Con cá sống vì nước - VCCI sống vì doanh nghiệp"

VTV.vn - VCCI sẽ kỷ niệm 55 năm thành lập vào ngày 29/4 và trong số kỷ niệm đặc biệt tờ Diễn đàn doanh nghiệp đã tiết lộ nhiều "chuyện bây giờ mới kể".