TV& VIDEO

Diễn đàn Khu vực ASEAN

Tiếp tục duy trì đối thoại về hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khuôn khổ ARF

Tiếp tục duy trì đối thoại về hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khuôn khổ ARF

VTV.vn - Đại diện Việt Nam, Australia và EU nhất trí kiến nghị tiếp tục duy trì đối thoại về hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN.