TV& VIDEO

diễn đàn kinh tế mùa xuân

Diễn đàn kinh tế mùa xuân: Khuyến nghị chính sách năm 2015

Diễn đàn kinh tế mùa xuân: Khuyến nghị chính sách năm 2015

VTV.vn - Các diễn giả đã thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và khuyến nghị chính sách năm 2015.