TV& VIDEO

diện mạo

Diện mạo mới của nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp

Diện mạo mới của nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp

Với việc lắp đặt hệ thống ánh sáng mới, các nhà thiết kế hy vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho nhà thờ Đức bà Paris, giúp du khách tới Pháp khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của công trình lịch sử này.