TV& VIDEO

điện mặt trời

Đắk Lắk chấp thuận 18 nhà đầu tư khảo sát, lập dự án điện mặt trời

Đắk Lắk chấp thuận 18 nhà đầu tư khảo sát, lập dự án điện mặt trời

VTV.vn - Qua xem xét năng lực tài chính, kinh nghiệm của các nhà đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã chập thuận 18 nhà đầu tư triển khai khảo sát, lập dự án điện mặt trời.