TV& VIDEO

điện mặt trời

Ký kết dự án điện năng lượng Mặt Trời lớn nhất Việt Nam

Ký kết dự án điện năng lượng Mặt Trời lớn nhất Việt Nam

VTV.vn - Đây là dự án điện năng lượng mặt trời có công suất lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này với công suất 210MW và tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD