TV& VIDEO

điện mặt trời

Phát triển hệ thống năng lượng điện Mặt Trời tại Hội An, Quảng Nam

Phát triển hệ thống năng lượng điện Mặt Trời tại Hội An, Quảng Nam

VTV.vn - Việc đưa vào sử dụng hệ thống năng lượng điện Mặt Trời tại Hội An, Quảng Nam góp phần hình thành và khuyến khích thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.