TV& VIDEO

diễn tập an ninh mạng

Nâng cao khả năng ứng phó, xử lý sự cố an ninh mạng toàn quốc

Nâng cao khả năng ứng phó, xử lý sự cố an ninh mạng toàn quốc

VTV.vn - Chương trình Diễn tập An ninh mạng nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng ứng phó, sẵn sàng xử lý các sự cố an ninh mạng.