TV& VIDEO

diện tích hoa màu

Mưa lũ gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Mưa lũ gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc

VTV.vn - Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.