TV& VIDEO

diện tích rừng trồng

Cuộc đua quyết liệt trong lĩnh vực trồng rừng, xuất khẩu gỗ ở nước ta

Cuộc đua quyết liệt trong lĩnh vực trồng rừng, xuất khẩu gỗ ở nước ta

VTV.vn - Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã và đang chứng kiến một cuộc đua quyết liệt trong lĩnh vực trồng rừng giữa các công ty và hộ gia đình.