TV& VIDEO

diễn viên đóng thế

Cascadeur mở lớp dạy võ tự vệ miễn phí cho trẻ em TP.HCM

Cascadeur mở lớp dạy võ tự vệ miễn phí cho trẻ em TP.HCM

VTV.vn - Một số cascadeur (diễn viên đóng thế) đã tự mở lớp để dạy miễn phí kỹ năng tự vệ cho trẻ em tại TP.HCM.