TV& VIDEO

diễn viên hài

Trung Ruồi: Về độ xấu, tôi đạt điểm 9/10

Trung Ruồi: Về độ xấu, tôi đạt điểm 9/10

VTV.vn - Nam diễn viên của Những người nhiều chuyện tự nhận bản thân đạt điểm 9/10 nếu tính trên thang điểm xấu.