TV& VIDEO

điều 292 bộ luật hình sự 2015

Hình sự hóa khởi nghiệp nhìn từ trường hợp “cha đẻ” của Flappy Bird

Hình sự hóa khởi nghiệp nhìn từ trường hợp “cha đẻ” của Flappy Bird

VTV.vn - Nên hiểu thế nào cho đúng về Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015? Và nếu chiểu theo điều luật này, liệu Nguyễn Hà Đông - “cha đẻ” của Flappy Bird có bị truy trách nhiệm hình sự?