điều 292

Bộ Tư pháp lấy ý kiến dự thảo sửa đồi điều 292, Bộ Luật hình sự 2015

Bộ Tư pháp lấy ý kiến dự thảo sửa đồi điều 292, Bộ Luật hình sự 2015

VTV.vn - Hiện nay, Bộ Tư pháp đã bắt đầu tiến hành lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi điều 292, Bộ Luật hình sự 2015.