TV& VIDEO

điều chỉnh giao thông

Cấm xe khách dừng đỗ trên một số tuyến đường ở TP.HCM

Cấm xe khách dừng đỗ trên một số tuyến đường ở TP.HCM

VTV.vn - Tại TP.HCM, bắt đầu từ 6h ngày 30/7, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố đã được tổ chức điều chỉnh giao thông, cấm dừng đỗ đối với xe khách.