điều chỉnh quy hoạch

Người dân Quảng Trị khổ vì quy hoạch "treo"

Người dân Quảng Trị khổ vì quy hoạch "treo"

VTV.vn - Dự án xây dựng Khu lâm viên Cọ Dầu - Hồ Trung Chỉ (thành phố Đông Hà, Quảng Trị) được quy hoạch trên 15 năm, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.