TV& VIDEO

điều chỉnh tỷ giá

Tỷ giá năm 2017 dự báo chịu áp lực lớn

Tỷ giá năm 2017 dự báo chịu áp lực lớn

VTV.vn - Tỷ giá trong năm 2017 có thể sẽ phải chịu áp lực lớn từ phía cầu ngoại tệ, do sức ép nhập siêu gia tăng.