TV& VIDEO

điều dưỡng

Thêm 180 điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

Thêm 180 điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

VTV.vn - 180 ứng viên điều dưỡng và hộ lý khóa 3 đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Nhật, hoàn tất các thủ tục cần thiết để sang Nhật Bản học tập và làm việc.