TV& VIDEO

điều dưỡng viên

Gần 73% điều dưỡng bị bạo lực tại nơi làm việc

Gần 73% điều dưỡng bị bạo lực tại nơi làm việc

VTV.vn - Đây là kết quả nghiên cứu được đưa ra tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng nhi toàn quốc lần thứ 14 diễn ra ngày 6/4.