TV& VIDEO

điều hành giá xăng dầu

Giá xăng, dầu tăng hơn 400 đồng/lít

Giá xăng, dầu tăng hơn 400 đồng/lít

VTV.vn - Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã có thông tin về điều hành giá xăng dầu kể từ 15 giờ chiều 19/1/2018.