TV& VIDEO

điều hành giá

Kiến nghị tăng giá điện vào tháng 11

Kiến nghị tăng giá điện vào tháng 11

VTV.vn - Giá điện sẽ được điều chỉnh tăng ở mức thấp nhất để tác động ít nhất đến CPI những tháng cuối năm và tăng trưởng GDP cả năm.