TV& VIDEO

điều hòa nhiệt độ

Ứng dụng địa nhiệt trong các hộ gia đình ở Australia

Ứng dụng địa nhiệt trong các hộ gia đình ở Australia

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia đang có một giải pháp bền vững để hạ hóa đơn tiền điện với điều hòa không khí bằng địa nhiệt.