TV& VIDEO

điều kiện đầu tư kinh doanh

Nhiều Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh được thông qua

Nhiều Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh được thông qua

VTV.vn - Ngày 23/6, Chính phủ đã thông qua một loạt các Nghị định sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7.