TV& VIDEO

điều kiện vay

Khó khăn và giải pháp trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản

Khó khăn và giải pháp trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản

VTV.vn - Theo lý giải của các hợp tác xã, những khó khăn bao gồm chưa xây dựng được thương hiệu cho nông sản nên khó tìm đầu ra, chính sách tín dụng còn nhiều rào cản...