TV& VIDEO

Điều tra dân số

Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào 1/4/2019

Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào 1/4/2019

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44/CT - TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019.