TV& VIDEO

điều trần

Chủ tịch FED tin tưởng kinh tế đang phục hồi dù vấp phải khó khăn

Chủ tịch FED tin tưởng kinh tế đang phục hồi dù vấp phải khó khăn

Trong phiên điều trần lần thứ hai trước Quốc hội, Chủ tịch FED bà Yellen đã cho thấy thái độ lạc quan dù chỉ ra kinh tế Mỹ đang vấp phải một số khó khăn.