TV& VIDEO

điều trị ARV

TP.HCM: Vận động người có HIV tham gia bảo hiểm y tế điều trị ARV

TP.HCM: Vận động người có HIV tham gia bảo hiểm y tế điều trị ARV

VTV.vn - TP.HCM đã tổ chức lễ mít tinh liên quan đến việc vận động người có HIV tham gia BHYT để điều trị ARV.