TV& VIDEO

điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Anh chế tạo thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt mới

Anh chế tạo thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt mới

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đã chế tạo loại thuốc có khả năng nhắm vào các gen đột biến gây ung thư tuyến tiền liệt.