TV& VIDEO

điều trị

Bệnh cúm mùa tăng nhanh tại Nhật Bản

Bệnh cúm mùa tăng nhanh tại Nhật Bản

VTV.vn - Trong vòng 1 tuần qua, Nhật Bản có tới 2,1 triệu người được xác định mắc bệnh cúm mùa.