đình chỉ chức vụ

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm

VTV.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm đối với ông Nguyễn Hữu Thinh kể từ ngày 27/3/2018