TV& VIDEO

đình chỉ công tác

Đình chỉ công tác 20 cảnh sát giao thông nghi nhận tiền của người vi phạm

Đình chỉ công tác 20 cảnh sát giao thông nghi nhận tiền của người vi phạm

VTV.vn - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác của 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội cảnh sát giao thông số 3, 5 và 6 để làm rõ sự việc.