TV& VIDEO

đình chỉ thi

Thi THPT Quốc gia 2017: 0,5 - 1,6% thí sinh bỏ thi tại miền Trung - Tây Nguyên

Thi THPT Quốc gia 2017: 0,5 - 1,6% thí sinh bỏ thi tại miền Trung - Tây Nguyên

VTV.vn - Ngày 23/6, lần đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia áp dụng hình thức thi tổ hợp 3 môn. Tỷ lệ thí sinh bỏ thi tại miền Trung - Tây Nguyên là khoảng 0,5 - 1,6% so với đăng ký.