Dinh Độc Lập

Tăng phí tham quan Dinh Độc Lập từ 1/1/2017

Tăng phí tham quan Dinh Độc Lập từ 1/1/2017

VTV.vn - Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive