Dinh Độc Lập

Tăng phí tham quan Dinh Độc Lập từ 1/1/2017

Tăng phí tham quan Dinh Độc Lập từ 1/1/2017

VTV.vn - Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.